Инсталација Photoshop на Linux

http://www.makeuseof.com/tag/idiots-guide-installing-photoshop-cs5-ubuntu-1004/

Кратко и једноставно - како инсталирати Phtotoshop CS5 на вашем Linux-у
Comments