Fdupes - избришите дуплиране фајлове

Веома добра алатка коју препоручујем за брисање дупликата по директоријумима.
Наравно, Linux и командна линија су нераздвојни другари, па тако ово и јесте алатка за "куцкање" у терминалу.

Инсталација:
Ubuntu - Debian:
    sudo apt-get install fdupes
Fedora / Red Hat:
    yum install fdupes
Arch Linux:
    sudo pacman -S fdupes

Коришћење:

# fdupes -r {<direktorijum>}

Мени омиљена команда:

# yes 1 | fdupes -rd /<direktorijum koji hocemo da dedupliramo>

нпр:
yes 1 | fdupes -rd /home/user1/Downloads
сада смо обрисали све сувишне фајлове које смо можда по неколико пута "скинули"

yes 1 - исписује "1" код сваке комбинације нађених дупликата (на тај начин се ти "оригинали" чувају, остало се брише)
fdupes -rd .. ће рекурзивно проћи кроз све директоријуме, и питаће корисника који фајлови "остају", који се бришу (ту улеће pipe команда yes...)

;)

Комплетни преглед опција:
-r --recurse
include files residing in subdirectories
-s --symlinks
follow symlinked directories
-H --hardlinks
normally, when two or more files point to the same disk area they are treated as non-duplicates; this option will change this behavior
-n --noempty
exclude zero-length files from consideration
-f --omitfirst
omit the first file in each set of matches
-1 --sameline
list each set of matches on a single line
-S --size
show size of duplicate files
-q --quiet
hide progress indicator
-d --delete
prompt user for files to preserve, deleting all others (see CAVEATS below)
-v --version
display fdupes version
-h --help
displays help


Happy Linuxing ;)
Comments